Wado-Ryu Karate-Do Eesti
Mis on Wado-Ryu?

Kus seda õppida saab?

Kes õpetavad?

Galerii

Korduma kippuvad küsimused

Wado-ryu sõnastik

Lingid

Wado-ryu lühisõnastik

Hidari Shizentai? Sonobade Gyaku Zuki? Kõigile neile keerulistele sõnadele hakkad seletusi leidma siit!

Kuidas hääldada seda rasket keelt? Mõningad nipid. Olen kasutanud sama süsteemi, mida kasutab hiragana ja mis on tänapäeval jaapani keele õppijate seas enamlevinud.

EI --> hääldub kui EE:  sensei [sensee]
OU --> hääldub kui OO:  wadou [wadoo]

Samas võib pikki häälikuid märkida ka teistmoodi, kus vastavale pikendatud häälikut märkivale tähele tuleb peale horisontaalne kriips.

OOSAKA --> ŌSAKA. Võib aga kirjutada ka OSAKA. Eelistan siiski esimest kirjapilti, kuigi kolmas kirjapilt on ka väga levinud.

JUUJUTSU --> JŪJUTSU. Võib aga kirjutada ka JUJUTSU või ka JUU-JUTSU, JŪ-JUTSU ning JU-JUTSU. [džuudžutsu] Lisan märkuse, et see on ainus õige hääldus ja need ka ainsad õiged kirjapildid. Valed on väga levinud variandid [jujutsu], [džudžitsu], [džiudžitsu] või muud säärast.

Tühikud? Sidekriipsud? Jaapani keeles ei ole olemas ametlikult tühikuid ega sidekriipse. On olemas algupäraselt punkt ja koma. Hiljem on lisandunud ka küsi- ja hüüumärk. Seega on üsna raske öelda, millised sõnad peaks kirjutama kokku ja millised lahku. Paluks selles osas kerget mõistvust üles näidata.

Tumm häälik. Jaapani keeles tihtipeale neelatakse teatud kohtades viimane häälik alla ega hääldata seda välja.

ICHI võib hääldada [itši] kui ka [ittš], samuti ka
ROKU - [roku] - [rokk]
SHITE - [shite] - [shte]
ONEGAISHIMASU - [onegaishimasu] - [onegaishimass]

Tugev või nõrk häälik? Jaapani keeles muutub tugev häälik nõrgaks, kui on tegemist liitsõnadega.

KERI - jalalöök
MAEGERI - jalalöök ette
TSUKI - käelöök, torge
JUNZUKI - esikäelöök

Okinawa toudi on tuntud ka okinawa karate nime all. Okinawa võitluskunstide põhimõjutajaks on olnud Hiinast pärit õpetused, mida kohalikud kohandasid vastavalt oludele ja vajadustele. Eristatakse kolme peamist suunda: Nahate, Shurite ja Tomarite (vastavate kohanimede järgi).

Shindou youshin ryuu juujutsu juured ulatuvad 16. sajandisse. Shindou youshin ryuu kujutab endast traditsioonilist jaapani samuraide poolt kasutatud sõjakunsti, kus tavapärasest suurem rõhk oli löögitehnikatel. Jaapani võitluskunstide (eelkõige samuraide) eripäraks on mõõgatehnikad või sealt tulenevad tehnikad. Vastav ideoloogia on wado-ryu-s esindatud just läbi shindou youshin ryuu.

Onegaishimasu - jaapani keeles "palun". Öeldakse treeningul kummardamise ajal enne trenni ja ka paarilisele, kui harjutust alustatakse.

Arigatou gozaimashita - jaapani keeles "tänan väga". Öeldakse treeningu lõpus sooritatava kummarduse ajal ja ka paarilisele kui harjutust lõpetatakse kummardusega.

Okuriashi - jaapani keeles "saatev jalg". Liikumine, kus esijalg liigub ees ja tagajalg tuleb järgi.

Tsugiashi - jaapani keeles "järgnev jalg". Liikumine, kus tagajalg liigub esijala juurde ja seejärel liigub esijalg.

Surikomi - liikumine, kus tagajalg liigub üle esijala ning seejärel liigub esijalg.

Ayumiashi - jaapani keeles "kõndiv jalg". Liikumine, mis toimub sarnaselt tavakõnnile, koos poolevahetusega.

Nekoashi dachi - jaapani keeles "kassijala asend". Asend, kus suurem osa raskust on tagajalal ja esijala kand on maast lahti. Wadoryu's eristatakse Mahanmi no nekoashi dachi't ja Shomen no nekoashi dachi't. Esimene neist on pikem ja keha vaatab esijala suunaga risti, teine on lühem ja keha vaatab esijalaga samas suunas.